torstai 4. syyskuuta 2014

NLP: Mitä, Miksi, Miten, Missä?

Koulutuksissani vastaan usein kysymyksiin NLP:stä. Tämän postauksen tarkoitus on kertoa tästä enemmän. Olkaa hyvä! ;)

Mitä NLP oikein on?
NLP on joukko menetelmiä, jonka sadat tekniikat ja mallit näyttäytyvät valtavana työkalukokoelmana ammatillisesti muun muassa lukuisille coacheille, kouluttajille, myyjille, valmentajille, opettajille, psykoterapeuteille, työnohjaajille, kotiäideille, arjessa ahertajille, ruuhkavuosia eläville ym.
Miten NLP:tä hyödynnetään?
Monin eri tavoin esimerkiksi asiakas- ja palvelutyössä, opetuksessa, henkilöstöhallinnossa, johtamisessa, koulutuksessa, esiintymistilanteissa, liike-elämässä, myynnissä, terapia- ja ohjaustyössä, terveydenhuollossa, valmennuksessa, urheilussa, itsensä kehittämisessä.
NLP:stä hyötyy tilanteissa, joissa ihmiset ovat tekemisissä toistensa kanssa, tapahtuu interaktioita l. vuorovaikutusta.


Mitä NLP tarkemmin on?
Kirjainlyhenne NLP tulee sanoista neurolingvistinen prosessointi ja kommunikointi.
NLP on käytännönläheinen malli siitä, miten kukin meistä ihmisinä rakentaa kokemuksensa, jäsentää ajatuksia, tunteita, käyttäytyy ja käyttää kieltä, voidakseen ymmärtää itseä, toisia ihmisiä, ja ympäröivää maailmaa. NLP on malli siitä, miten ihmisinä rakennamme ainutkertaiset omat maailmankuvamme maailmasta, jossa elämme. Malli siitä, miten ihmisinä olemme vuorovaikutuksessa itsemme ja toistemme kanssa. NLP vastaa muun muassa kysymykseen: Miten olla yhteydessä itseen, ja toiseen ihmiseen?

NLP:n  fokus NLP keskittyy taitoihin ja voimavaroihin. Siihen, miten ne meiltä kaikilta on löydettävissä, ja miten ne on mahdollista virittää käyttöön. NLP sisältää paljon tietoa mm. vuorovaikutustaidoista, toimintatavoista, voimavaroista ja ihmisen mahdollisuuksista.
Kirjaimet NLP tulevat sanoista:
N = neuro                          ilmentää aisti- ja hermojärjestelmiä
L = linguistic                    ilmentää kieltä ja kielen rakenteita
P = programming            ilmentää toimintatapoja ja –malleja
 
Missä ja miten opiskella NLP:tä?
Oppilaitoksissa, työväen- ja kansalaisopistoissa, aikuisopistoissa, lukuisissa koulutus- ja valmennustaloissa, ja eripituisilla opetusjaksoilla aina muutaman tunnin kestävistä tutustumis- tai intensiivi-iltakoulutuksista  useita kuukausia kestäviin NLP Practitioner-, NLP Master Practitioner- ja NLP Trainer-tutkintokoulutuksiin. NLP-koulutusta voi täydentää kansainvälisellä IANLP-koulutuksilla suoritettuaan ensin Suomen NLP-tasovaatimukset.

Koulutusten pituudet
Suomen NLP-yhdistys suosittaa NLP-tutkintokoulutusten vähimmäispituudeksi 16 päivän koulutuskokonaisuutta. Koulutuksen pituus tehostaa koulutuksen vaikuttavuutta ja oppimisen syvyyttä osallistujille. NLP täytyy itse kokea kehossa ja mielessä, sitä ei voi vain kirjoista lukea!

NLP-illat
Järjestän Turun NLP-aluevastaavana Turun NLP-illat ja huolehdin korkealaatuisten NLP-iltojen järjestämisestä. Turun NLP-illat ovat kaikille yhdistyksen jäsenille tarkoitettuja kertaus- ja harjoitusiltoja ja ne pidetään Heidekenillä os. Sepänkatu 3. Ensikertalaiset ja NLP.stä kiinnostuneet ovat tervetulleita maksutta kerran tutustumaan.
Mitä NLP:ssä tehdään?
Työskennellään, työstetään, muokataan ja editoitaan muun muassa ihmisen mielen luomia mielikuvia. Tutkitaan ihmisten kokemuksia, muistoja, koettuja tunteita tai olotiloja jossakin tietyssä tilanteessa. Hahmotellaan havaintoja, tutkitaan ihmisten mielen todellisuudesta tekemiä karttoja sekä kokemia erilaisia ilmiöitä.

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta mielikuva? Jo sana mielikuva voi johtaa helposti harhaan. NLP-viitekehyksessä kyseessä on ihmisen mielen luoma kuva tapahtuneesta asiasta, tilanteesta, tai muusta sisällöstä, jota ihminen haluaa tutkia. Esimerkiksi tulevaisuuteen suuntautuneessa työskentelyssä  luodaan NLP-valmennuksen tuella ”kuva ” tulevasta tilanteesta. Samaan tapaan kuin vaikkapa urheilijat "kuvittelevat" urheilusuorituksensa ennalta, voi tavallinenkin ihminen rakentaa itse itselleen NLP:n tarjoamin välinein, työkaluin ja keinoin sujuvampia ihmissuhteita, parempaa arkea tai toivomaansa tulevaisuutta. Aivoille mielikuvat ovat totta riippumatta siitä, mistä ne ovat saaneet alkunsa: ulkoisesta ärsykkeestä vai sisäisestä kuvittelusta.
 
Turun NLP-illat jälleen 25.9.14.   Ilmoittaudu mukaan, kasva ja kehity ihmisenä. Turun NLP-illat näet täältä Tervetuloa! 
Valmennettu mieli= vahvempi mieli, Terhi